JOTOKSET ja MARSSIT  
   
REIJO ANTTONEN  
PEKKA TURUNEN  
JUHA PENNANEN  
JORMA ANTTONEN  
MIKA TISSARI  
MIKA TORPAKKO  
LASSE MATTILA  
RISTO JUTILA  
TOPI PALSA  
   
   
VETERAANI-/ PERINNETOIMINTA  
   
KEIJO RÄSÄNEN  
KARI TURUNEN  
RISTO MIELONEN  
KARI KAIPONEN  
JUKKA TORVELAINEN  
ERKKI MYLLYMÄKI  
EETU AKSILA  
AMMUNTAKILPAILUT JA -HARJOITUKSET  
   
LASSE MATTILA  
TANELI ERONEN  
JANNE KURRI  
MIKA SAIRANEN  
ARI KANTANEN  
JUHA PENNANEN  
JARMO MATTILA  
VILLE PELTONIEMI  
EETU AKSILA  
TOMI KALLIO  
JARMO MIELONEN  
PEKKA AUVINEN  
   
   
   
RESERVILÄISAMMUNNAT  
   
PEKKA AUVINEN  
MIKA SAIRANEN  
ARI KANTANEN  
MIKA TISSARI  
ANTTI HANNIKAINEN  
JOEL RAUTIAINEN  
TOMI KALLIO  
TANELI ERONEN  
VESA PAINTOLA  
   
MPK JA MAAKUNTAJOUKOT  
   
ARI KANTANEN  
JOUNI KARJALAINEN  
REIJO ANTTONEN  
PEKKA LAITINEN  
SAMI TORPAKKO  
MIKA SAIRANEN  
EMMA-LIISA PULKKINEN  
LASSE MATTILA  
JANNE KURRI  
KARI KAIPONEN  
HEIKKI PULKKINEN  
   
   
KALUSTO/ HUOLTO  
   
KARI KAIPONEN  
VEIJO KASKINEN  
RISTO MIELONEN (PROTO-VASTAAVA)  
JARMO MIELONEN  
PETRI LOIKKANEN  
HEIKKI PULKKINEN  
VESA LÖTJÖNEN  
ARI KANTANEN
MIKA SAIRANEN  
JYRKI MIELONEN  
   
   
YLEISÖTAPAHTUMAT  
   
ARI KANTANEN  
JOUNI KARJALAINEN  
   
   
 
KV-TOIMINTA  
   
JANNE KURRI  
PEKKA LAITINEN  
PEKKA AUVINEN  
TOPI PALSA  
ARI KANTANEN  
MIKA SAIRANEN  
RAINE HEIKKILÄ  
ANTTI PUHAKKA  
SANNA MERTA  
HARJOITUSALUEET  
   
LAUKUNLAMPI  
SAMULI LIUKKO  
 0503625647 samuli.liukko(at)gmail.com
   
   
PIHLAJANIEMI  
JANNE KURRI jpflash(at)hotmail.com
KOMENTOLUOLA  
   
KARI KAIPONEN  
PANU PANKAKARI  
ARI KANTANEN  
LASSE MATTILA  
WEB-SIVUT JA FACEBOOK RES LIITON SIVUSTO  
HARRI HÄRKÖNEN WEB+FACEBOOK
   
  info(at)slnres.net
JANNE KURRI FACEBOOK
   
SAKU KUKKONEN LIITON SIVU
REIMA HÄRKÖNEN   
Powered by Smart Kotisivutyökalu